Głównymi obszarami działalności firmy Energeon jest wykonawstwo specjalistyczne w zakresie prefabrykacji rozdzielnic zasilania nn i SN, prefabrykacji szaf sterowniczych, pulpitów sterowniczych oraz szaf kablowych, w tym także projektowanie w/w urządzeń oraz obwodów wtórnych EAZ.

Więcej o nas